Nieuws

Gebruik van OPT-IN versus OPT-OUT toestemming voor onderzoek.

Afgelopen jaar heeft Ontregel het Onderzoek lid Koos de Wit meegewerkt aan een systematic review over het gebruik van OPT-IN en OPT-OUT toestemming van patiënten bij het (her)gebruik van bestaande zorgdata voor wetenschappelijk onderzoek. Bij OPT-OUT wordt er uitgegaan van een ‘Ja, tenzij bezwaar’-principe. Bij OPT-IN “Nee, tenzij toestemming”. In deze studie is onder andere gekeken naar het toestemmingspercentage en de mogelijke bias die deze verschillende vormen van toestemming kunnen veroorzaken.

De auteurs concluderen dat het toestemmingspercentage veel lager is bij OPT-IN toestemming en dat de “OPT-IN” patiëntengroep minder representatief is voor de daadwerkelijke studiepopulatie via deze manier van toestemming vragen. Zogenoemde ‘consent bias’ kan uiteindelijk de studie-uitkomsten beïnvloeden. Het is erg belangrijk dat zowel onderzoekers als beleidsmakers zich dit realiseren. Uiteraard vereist sommige data OPT-IN, maar in het algemeen biedt OPT-OUT een praktische en veilige oplossing met minder bias.

Het artikel is open access gepubliceerd en te raadplegen via https://www.jmir.org/2023/1/e42131.

Presentatie op Ready to Connect conferentie

Op 5 april hebben Eva Verheij en Suzanne Meiring namens Ontregel het Onderzoek een presentatie gegeven op de Ready To Connect Conferentie van DORP. Vele organisaties die proberen de regeldruk te reduceren bij het uitvoeren van onderzoek waren aanwezig.

Een terugblik en impressie van de conferentie is hier te vinden.

DORP conferentie Eva en Suzanne

Probleemlijst met mogelijke oplossingen gepubliceerd

De door ons verzamelde problemen, inclusief mogelijke oplossingen, zijn gebundeld en gepubliceerd.

Te bekijken via deze link.

Eerste nieuwsbrief verzonden

De eerste nieuwsbrief is verzonden. Je kunt hem hier vinden.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor volgende nieuwsbrieven via deze link.

Medisch Contact over Ontregel het Onderzoek

In Medisch Contact verscheen een artikel over ons initiatief om de regeldruk van medisch-wetenschappelijk onderzoek te verminderen.

Het hele artikel is te lezen op de website van Medisch Contact.

1Vandaag over het effect van regelwoede op medisch onderzoek

1Vandaag verdiepte zich in de effecten van regeldruk op medisch onderzoek.

Het feit dat de regels voor experimenteel onderzoek ook worden opgelegd voor het onderzoek naar bestaande behandelingen is volgens veel artsen overbodig en maakt onderzoeken tot 3x duurder.

Het hele artikel van 1Vandaag over regelwoede en medisch onderzoek is online te vinden.

Ontregel het Onderzoek in Janus

In Janus, het populair-wetenschappelijke magazine van het Amsterdam UMC, verscheen een artikel over de bureaucratie die komt kijken bij onderzoek en daarmee de verbetering van zorg in de weg staat.

Het hele artikel over Ontregel het Onderzoek in Janus is hier online te lezen.

Meedoen met jouw organisatie?

Wil jij ook initiatief nemen om de regeldruk in jouw organisatie te verminderen?

Met onze ervaring hebben wij bruikbare adviezen opgesteld.